2.september

Idrettsheia-Cup 2017

5903879_3605716

Salangen IF Fotball inviterer til Idrettsheia-Cup lørdag 2.september 2017.

Utendørs fotballturnering i 5`er og 7`er for gutter og jenter i alderen 6-17 år. Turneringa vil bli avviklet lørdag 2.september fra klokken 09.00 - 19.00, og kampene spilles på naturgress, kunstgress og hall m/kunstgress.

Klasseinndeling

Klasse                                 Spilletid
MG 6-8 år (5´er)                  2x12 min
MJ 6-8 år (5`er)                   2x12 min
MG 9-10 år (5`er)                2x12 min
MJ 9-10 år (5`er)                 2x12 min
LG 11-12 år (7`er)               2x15 min
LJ 11-12 år (7`er)                2x15 min
SG 13-14 år (7`er)              2x15 min
SJ 13-14 år (7`er)               2x15 min
GU 15-16 år (7`er)              2x15 min
JE 15-17 år (7`er)               2x15 min

Oppgi alder på spillerne. Gruppene blir satt opp etter alder på laget.
Premiering av alle spillerne i klassene til og med LG og LJ.
Premiering av de 3 beste lagene i hver klasse SMG, SMJ, GU og JE.

PÅMELDING (plass til max 100 lag)

Gjøres gjennom PROFIXIO innen 24.august 2017. Spørsmål: Ketil Sørensen, 91564562/kean@live.no

HUSK: Navn på lag, årsklasse, kontaktperson med telefonnummer. Og alder på spillerne.
PRIS: 700 kr for 5`er lag, 900 kr for 7`er lag
Påmeldingsavgift betales til kontonr.: 4803 049 0242, påmelding er ikke godkjent før påmeldingsavgiften er betalt

Overnatting

Kontakt Elvelund Camping. Det vil også være mulighet for camping med vogn/telt i umiddelbar nærhet til fotballanlegget.

Bespisning

Det vil være åpen kiosk ved hovedtribunen samt mellom banene når det arrangeres kamper. Det vil bli salg av grillmat.