Lørdag 3. september - 2016

COOP Idrettsheia Cup

Velkommen til årets flotteste fotballturnering, COOP Idrettsheia Cup. Som går av stabelen lørdag 3. september. Under finner dere informasjon.

Påmelding (plass til max 100 lag)
Gjøres gjennom profixio innen 25.08.2016.
Spørsmål? Kontakt: Ketil Sørensen, 91564562/kean@live.no

HUKS: Navn på lag, årsklasse, kontaktperson med telefonummer og alder på spillerne.
PRIS: 700 kr for 5`er lag, 900 for 7`er lag
Påmeldingsavgiften betales til kontonr: 4803 049 0242. Påmelding er ikke godkjent før påmeldingsavgiften er betalt

Overnatting
Det vil være mulighet for camping med vogn/telt i umiddelbar nærhet til fotballanlegget.

Bespising
Det vil være åpen kiosk bed hovedtribunen samt mellom banene når det arrangeres kamper.
Det vil også være salg av grillmat

Informasjon
Legges ut fortløpende her på hjemmesiden vår (siffotb.no).
For mer infomarsjon, kontakt Trne Torgersen epost: Trine-da@online.no
Tlf: 97685755

KLASSEINNDELING OG REGLER SE HER.